เรามักจะพบเห็น “สัญลักษณ์ปีกนก” หรือ “เครื่องหมาย H” ตามท้องถนนที่มีรถสัญจรไปมา นอกจากนี้ เครื่องยนต์ของรถ F1 หรือเครื่องยนต์ MotoGP ในสนามแข่ง รวมถึงเครื่องบินเจ็ต หรือหุ่นยนต์ที่เป็นเทคโนโลยีของ Honda มักจะเป็นที่รู้จักจับตามองไปทั่ว
นอกจากนั้น ยังมี “Honda” อื่นที่ออยู่ใกล้กับชีวิตความเป็นอยู่ของเรา เช่น เครื่องไถนา เครื่องตัดหญ้า เครื่องกำเนิดฟ้า หรือเครื่องกวาดหิมะ เป็นต้น

Honda Power ProductsHISTORY

History

ปีA ทุ่นแรงสำหรับจักรยานในปีค.ศ. 1947 เครื่องยนต์นี้มีราคาถูกและใช้ได้กับเชื้อเพลิงคุณภาพต่ำได้ด้วย จึงเป็นที่ตอบรับเป็นอย่างดี
นั่นคือจุดเริ่มของเรื่องราวของบริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด

History

Honda Power ProductsTECHNOLOGY

Technology

“ให้ความสุขกับทุกผู้คนด้วยเทคโนโลยี”
ความมุ่งมั่นที่ต่อเนื่องมาตลอดนับแต่ผลิตภัณฑ์แรกจนถึงปัจจุบัน
เทคโนโลยีที่ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นคือ...

Technology

Honda Power ProductsSpecial Contents

Snow40th

40 Years of Challenge

Red Snowthrowers in the Ever-Falling White Snow

Comics

COMICS

Minori no Daichi

Movies

MOVIES

Honda Power Products "Support Dreams and Hope"