Honda The Power of Dreams

Nedladdning av instruktionsbok Power Equipment

HRX426C

HRX426C visas ovan.

Produktkategori
Gräsklippare
Modell
HRX476C
Språk
Svenska
Innehåll
HRX476C1

Läs nedanstående villkor som gäller för tillgång till och användning av online-manualer på den här webbplatsen. För att kunna använda onlinetjänstens innehåll är det nödvändigt att du samtycker till och följer villkoren nedan. Om du inte vill acceptera de givna villkoren, vänligen avstå från att använda denna webbplats innehåll.

LICENSAVTAL

Denna webbplats innehåller inte instruktionsböcker för alla Honda’s produkter. Vissa handböcker, revideringar av manualer, översättningar till ditt lokala språk och kompletterande handlingar finns inte tillgängliga online.

Var noga med att hänvisa till bruksanvisningen och kompletterande information som följde med din produkt i form av etiketter och / eller häftet när så är möjligt. Om dessa dokument har försvunnit, kontakta den butik som du köpte produkten från eller närmaste Honda återförsäljare.

Ändringar av innehållet i online-manualer kan göras i enlighet med förändringar i produktdesign utan förbehåll. Därför krävs det att kunden förstår, att innan användning av instruktionsböckerna online att det kan finnas skillnader mellan den och instruktionsboken som följde med din produkt.

Säkerhetsvarningar

Säkerhetsinformationen som nämns i online-handböcker är baserade på de rättsliga kraven och Honda’s uppfattning vid den tidpunkt då manualerna producerades. Det är möjligt att säkerhetsinformationen i instruktionsböckerna online innehåll inte är den senaste säkerhetsinformationen. Om du har några frågor angående säkerhets information, vänligen kontakta den butik som du köpte produkten från eller din närmaste Honda återförsäljare.

Innehållet i denna webbplats

Online manualer och informationen i dessa är immateriella rättigheter till Honda och är upphovsrättsligt skyddade. Online manualer eller delar av online-manualer får inte kopieras, reproduceras, förändras eller distribueras utan Honda’s tillstånd. Däremot kan du skriva ut instruktionsboksinnehållet från nätet för användning av just din produkt. Antalet kopior som kan skrivas ut är begränsad till en per produkt.

Online instruktionsboken innehåll är försedd med kundens bekvämlighet i åtanke. Honda bär inte något ansvar för oavsiktliga skador som orsakas av användning av online instruktionsbokens innehåll eller genom att inte kunna använda online instruktionsbokens innehåll.

Honda erbjuder en garanti enligt gällande dokument, såsom garantikorts registrering, som levereras med produkten. Honda står inte för för någon garanti gällande säkerhet, baserat på online instruktionsbokens innehåll.

Webbplatsen gällande online instruktionsböcker kan avbrytas eller innehållet kan ändras utan föregående meddelande.

 

11MB

(C) Honda Motor Co., Ltd. and its subsidiaries and affiliates. All Rights Reserved.